25-04-2016 07:24 | Door: Eelco Brandes

Alliander heeft in zijn onderstations een energiebesparing van 30 procent per jaar gerealiseerd. Dat doet de netbeheerder door deze slimmer te verwarmen en te koelen.

Het energieverbruik van de 180 onderstations die Alliander beheert, bedraagt 25 miljoen killowattuur per jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 7.500 huishoudens en een uitstoot van 14 kiloton CO2. De belangrijkste oorzaak van het hoge energieverbruik is elektrische ruimteverwarming.

In Lochem installeerde netbeheerder Liander in 2014 daarom de eerste Slimme Klimaatregeling in een onderstation. Hiermee worden de verwarming en koeling automatisch aangestuurd. Via sensors meet Alliander het effect van de klimaatregeling op energiegebruik en ruimtecondities.

Dit jaar wordt de proef verder uitgebreid en installeert de netbeheerder de Slimme Klimaatregeling op tien andere plekken in zijn verzorgingsgebied. De eerste hiervan is net gereed.

Andere besparingsmethodes

Ook andere besparingsmethodes volgens zijn Alliander getest in de onderstations, zoals het opvangen en hergebruiken van restwarmte, het installeren van zonnepanelen op de stations en koudeopslag in de grond. 

Bron: Alliander | Foto: Alliander