10-05-2016 13:16 | Door: Eelco Brandes

De bouw van Windpark Wieringermeer heeft goedkeuring gekregen van de Raad van State. Het windpark levert vanaf eind 2019 stroom aan 280.000 huishoudens.

Windpark Wieringermeer is een windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder, in de kop van Noord-Holland, gebouwd wordt. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

De Raad van State heeft besloten het Rijksinpassingsplan (RIP) in stand te laten en de beroepen tegen de vergunningen ongegrond te verklaren. In januari 2016 vonden twee dagen zittingen plaats bij de Raad van State met betrekking tot het Rijksinpassingsplan en de benodigde vergunningen voor Windpark Wieringermeer.

Nette lijnen

De totale investering voor de ontwikkelaars van het windpark bedraagt ongeveer € 500 mln. De huidige windmolens worden opgeschaald en in nette lijnen (de zogenaamde lijnopstellingen) geplaatst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft al subsidie toegekend aan Windpark Wieringermeer.

Schouders eronder

Minister Kamp van Economische Zaken: "Met de bouw van dit windpark wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het opwekken van meer duurzame energie in Nederland. Bovendien is de manier waarop initiatiefnemers, gemeente en provincie vanaf het begin de omgeving bij de planvorming hebben betrokken lovenswaardig.”

“Omwonenden krijgen verschillende mogelijkheden om mee te doen en mee te profiteren van de komst van het windpark", vervolgt Kamp. "We zullen samen de schouders eronder moeten zetten om ervoor te zorgen dat ons land in de toekomst duurzame energie heeft en dat is precies wat hier in Wieringermeer wordt gedaan."

Bron: Nuon via ANP | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)