02-07-2013 10:08 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Topsector Energie heeft bekend gemaakt welke financiële middelen er beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van duurzame energie. De deadlines staan in september.

"Schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. Dát is waar de Topsector Energie zich voor inzet," is te lezen op de website van Agentschap NL. De Topsector Energie is een van de negen topsectoren waar de overheid actief probeert innovatie te stimuleren. "Energieonderzoek en -innovatie zijn de dragers van de fundamentele transitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding." Zo creëert deze topsector 'economische kansen'.

Daarvoor zijn elk jaar financiële middelen beschikbaar - voor de Topsector Energie dit jaar ongeveer €60 mln. Dat geld wordt verdeeld over zeven thema's, de zogeheten Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Het gaat om bio-energie, gas, smart-grids, wind op zee, zonne-energie, energiebesparing in de gebouwde omgeving en energiebesparing in de industrie. Agentschap NL heeft op haar website nu bekend gemaakt hoe het totale bedrag wordt verdeeld over de TKI's en wat de deadlines zijn voor inschrijving.

Samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap is verplicht om in aanmerking te komen voor financiering. Naast de bijdrage van de overheid wordt ook een private aanvulling verwacht. Projectvoorstellen dienen te gaan over fundamenteel of industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratie.

Foto: wytze via Flickr.com