26-05-2016 09:28 | Door: Chris Thijssen

In 2015 was biomassa met bijna 70 procent van het totaal de grootste bron van hernieuwbare energie. Het verbruik nam met 2 procent toe ten opzichte van 2014.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Het totale verbruik van hernieuwbare energie steeg in 2015 naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen.

De stijging is volgens het bureau vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde. De groei van het verbruik uit biomassa bleef achter. Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen.

Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2015 in totaal 118 petajoule. Dat is ruim 7 procent meer dan in 2014. Het totale finale energieverbruik in Nederland steeg ten opzichte van 2014 met bijna 2 procent. Het energiegebruik rond zon, wind en aarde steeg gemiddeld met 21 procent.

Productie van warmte

Het verbruik van hernieuwbare energie uit biomassa voor de productie van warmte nam vorig jaar met 7 procent toe. De stijging was vooral te zien bij warmteketels van bedrijven en bij afvalverbrandingsinstallaties. De uitbreiding van leveringen aan stedelijke warmtenetten leverde bij afvalverbrandingsinstallaties een belangrijke bijdrage aan de toename.

Energie uit hernieuwbare bronnen wordt verbruikt voor warmte, elektriciteit en vervoer. In 2015 was ongeveer de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, 40 procent voor elektriciteit en ruim 10 procent voor vervoer.

Lager gebruik biobrandstoffen

Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer daalde in 2015 zo’n 10 procent ten opzichte van 2014, ondanks een toename van de verplichting voor diesel- en benzineleveranciers om hernieuwbare energie te leveren.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek | Foto: public domain