27-05-2016 14:35 | Door: Eelco Brandes

CO2-reductie is het hoofddoel van de energietransitie. Die moet uitmonden in 50 procent CO2-reductie in Europa in 2030.

Dat staat in het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst van Energie-Nederland, de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen. “Om de afspraken in Parijs waar te maken, hebben we een stevige ambitie nodig”, aldus Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland.

Energie-Nederland ziet drie versnellingen die noodzakelijk voor de energiemarkt zijn om deze ambitie te bereiken. “Versneld naar een CO2-arme, betrouwbare energieproductie, naar een nieuwe marktdynamiek en naar producten en dienstverlening voor consumenten”, aldus het rapport.

"Om de energietransitie te laten slagen hebben we twee dingen nodig: ambitie en samenwerking”

De energiesector zegt voorop te willen lopen in de transitie naar een duurzame en CO2-arme energievoorziening, maar er moet breder worden gedacht, meent Energie-Nederland. “Onze leden ontwikkelen nieuwe duurzame, betrouwbare en betaalbare producten en helpen de consument besparen. Maar wij kunnen het niet alleen. We roepen ook andere sectoren op voor 50 procent CO2-reductie te gaan.”

Medy van der Laan: “In dit Kompas kiezen we nadrukkelijk voor samenwerking met andere marktpartijen, netbeheerders, samenleving, ngo's en overheden. Om de energietransitie te laten slagen hebben we twee dingen nodig: ambitie en samenwerking”.

Instrumenten

Energie-Nederland pleit voor instrumenten die noodzakelijk zijn om de energie transitie versneld te laten slagen. Zo moet het ETS (Emission Trading System) als centraal instrument dienen met een aangescherpt CO2-plafond en een hogere prijs.

Daarnaast moet volgens Energie-Nederland het huidige overschot aan CO2-rechten snel uit de markt worden gehaald en moet het ETS worden verbreed naar andere sectoren.

Ook moet er een stabiel en transparant investeringsklimaat komen met zoveel mogelijk marktgedreven instrumenten die de juiste prikkels geven.

Draagvlak

Het draagvlak voor het gebruik van fossiele energiebronnen neemt af, maar ook de aanleg van grootschalige windparken op land en op zee kan niet automatisch op draagvlak rekenen, aldus het rapport. Energie-Nederland zet in op vergroting van het draagvlak voor duurzame projecten.

Medy van der Laan: “Iedereen is voor groene energie, maar niet iedereen wil windmolens als uitzicht Daarom willen de leden van Energie-Nederland vroegtijdig om tafel met alle betrokkenen. Participatie is in de energietransitie voor ons heel belangrijk”.

Bron: Energie-Nederland | Foto: Energie-Nederland (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)