02-06-2016 07:02 | Door: Eelco Brandes

Hernieuwbare energie neemt een vlucht. Met $ 286 mrd is vorig jaar een recordbedrag geïnvesteerd. Dat is 5 procent meer dan in 2014 en $ 8 mrd meer dan in 2011, het vorige recordjaar.

Dat blijkt uit een rapport van REN21, een organisatie die zich buigt over de stand van de hernieuwbare energie. In totaal kwam er ongeveer 147 gigawatt aan hernieuwbare energie bij. Groene energie maakt nu 20 procent uit van alle energieconsumptie en bijna een kwart van alle elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen.

"Zorgenkind blijft de VS, waar als Donald Trump president wordt groene investeringen op een lager pitje dreigen gezet te worden"

“Deze sprong voorwaarts is opvallend omdat hij gemaakt werd in een jaar dat de prijzen van fossiele brandstoffen historisch laag waren”, zegt Christine Lins, algemeen directeur van REN21.

“Bovendien krijgen de hernieuwbare energiebronnen nog altijd veel minder overheidssubsidies dan fossiele brandstoffen. Voor elke ‘hernieuwbare’ dollar gaat er nog altijd $ 4 naar olie, gas en steenkool.”

Concurreren

Dat de groene investeringen desondanks snel groeien, heeft volgens het rapport verschillende oorzaken. Belangrijk is dat hernieuwbare energie ondertussen qua kosten kan concurreren met fossiele brandstoffen.

Bovendien groeit het politieke bewustzijn. Begin 2016 heeft een recordaantal landen hernieuwbare energiedoelstellingen ingeschreven in zijn beleid en 146 landen voeren een actief ondersteuningsbeleid.

Donald Trump

De verwachting is bovendien dat dit bewustzijn nog zal toenemen, nu de gevolgen van de klimaatverandering zich alsmaar meer laten voelen. Zorgenkind blijft de VS, waar als Donald Trump president wordt groene investeringen op een lager pitje dreigen te worden gezet, en de transportsector.

In deze sector, die blijft groeien, volgt de overschakeling naar groene brandstoffen lang niet het tempo van de investeringen in het elektriciteitssector. In 2015 reed slechts 4 procent van alle wagens groen.

Bron: REN21 | Foto: Flickr Creative Commons