15-07-2013 14:40 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Franse president François Hollande is tegen het winnen van schaliegas. Hij vindt de risico's te groot.

"Zolang ik president ben, zal er in Frankrijk niet naar schaliegas worden gezocht," zei Hollande gisteren tijdens een interview. "De risico's voor het grondwater zijn simpelweg te groot."

De aanleiding voor deze stellingname was het voornemen van het hoogste rechtscollege van Frankrijk om te onderzoeken of het huidige verbod op kraken wel rechtsgeldig is. Kraken is een methode voor schaliegaswinning waarbij water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de boorput worden gespoten.

Het Amerikaanse bedrijf Schuepbach Energy, dat twee exploratielicenties bezit, heeft het college om dit onderzoek gevraagd. De licenties werden in 2011 geannuleerd toen President Sarkozy kraken in Frankrijk verbood. Schuepbach Energy betwistte de rechtsgeldigheid van dit verbod en vocht het aan.

Schaliegas kan een relatief goedkope energiebron zijn, en is volgens voorstanders daarom essentieel voor een goede concurrentiepositie voor de industrie. Tegenstanders van schaliegaswinning wijzen op de risico's, met als belangrijkste risico de mogelijke vervuiling van het grondwater. In Nederland loopt er momenteel een onderzoek dat deze risico's in kaart moet brengen.

Bron: fd

Foto: