14-06-2016 10:30 | Door: Eelco Brandes

Liefst 3.000 extra windmolens in Nederland. Alle kolencentrales dicht. 90 procent van de woningen van het gas af. En CO2 uitstoten wordt twintig keer duurder. Deze en andere maatregelen moet Nederland voor 2035 nemen om in 2050 fossielvrij te zijn.

Dit staat in de Energievisie 2035 van Natuur & Milieu die dinsdag is gepresenteerd. Met de Energievisie brengt Natuur & Milieu als eerste organisatie in kaart welke maatregelen de Nederlandse overheid de komende twintig jaar moet nemen om in 2050 volledig fossielvrij te zijn. Alle maatregelen zijn met kosten én opbrengsten (vermeden kosten) doorgerekend door Ecofys.

De maatregelen leiden tot 95 procent duurzame elektriciteit, 67 procent CO2 reductie, 55 procent duurzame energie en 40 procent energiebesparing in 2035. Dit is de minimaal noodzakelijk stap om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, aldus het rapport.

 Klik hier voor de infographic.

Opbrengsten

De voorgestelde maatregelen leveren Nederland netto € 1,7 mrd per jaar op. Hierin zijn gezondheidsbaten, werkgelegenheid en innovatie niet meegerekend. “Als we alles zouden meerekenen, zouden de opbrengsten nog veel hoger zijn,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd energie bij Natuur & Milieu. “Vaststaand feit is dat de schatkist en onze eigen portemonnee gebaat zijn bij de energietransitie.”

Elf keer sneller

De Nederlandse overheid moet haar beleid flink versnellen om de afgesproken doelstellingen te behalen, stelt Van Hooijdonk. “Nu is 94 procent van onze energievoorziening fossiel. Dat percentage moet snel omlaag.”

“Doen we niets extra, dan is het onmogelijk om in 2050 fossielvrij te zijn. Concrete plannen of maatregelen voor de periode na 2023 heeft de overheid niet. Terwijl het nu alle hens aan dek is. We moeten maar liefst elf keer sneller maatregelen nemen dan nu het geval is.”

Bron: Natuur & Milieu | Foto: Natuur & Milieu (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)