05-07-2016 14:30 | Door: Eelco Brandes

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt vanaf 1 juli drie nieuwe subsidies voor de energiesector beschikbaar. De subsidies bevorderen veelbelovende innovaties.

De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 mln subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Het gaat om de regelingen Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie, Systeemintegratiestudies en de regeling Demonstratie Energie-innovatie van RVO.nl

Subsidie MVI Energie

  • MVI Energie (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie) helpt veelbelovende innovaties te doen slagen door de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie al vroegtijdig mee te nemen.

Subsidie Systeemintegratiestudies

  • Met systeemintegratiestudies kunnen consortia nieuwe technische concepten en ideeën verkennen op het gebied van energieopslag en conversietechnologie. Dit zonder grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten op te tuigen.

    Deze systeemintegratiestudies helpen om de sterke en zwakke punten van het voorgenomen project in kaart te brengen, evenals de kansen, risico’s én benodigde middelen. Het zijn onder meer middelgrote en kleine ondernemingen en onderzoeksinstellingen die RVO.nl met deze regeling wil bereiken.

Subsidie DEI

  • De DEI (Demonstratie Energie-innovatie) focust op omzet, werkgelegenheid én export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Met de regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de groene groei in Nederland.

    Energie-innovaties die in aanmerking komen voor DEI zijn het stadium van prototype voorbij. De innovaties kunnen - nét voor grootschalige marktintroductie - voor het eerst in de markt worden toegepast. Dit is hét moment waarop de regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI) mogelijk interessant is.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Foto: Public Domain