15-08-2013 09:34 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In het tweede kwartaal van 2013 heeft de Nederlandse economie 1,6 procent meer CO2 uitgestoten dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd kromp de economie met 1,8 procent op jaarbasis.

Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. Het koude weer was een belangrijke factor. Net als het eerste kwartaal was het tweede kwartaal van 2013 kouder dan een jaar ervoor. Hierdoor is er meer aardgas verbruikt. Zonder dit weereffect zou maar 0,4 procent meer CO2 zijn uitgestoten. Vooral mei was in vergelijking met vorig jaar een frisse maand. Het verbruik van gas voor ruimteverwarming lag hierdoor hoger.

Een andere oorzaak was het toegenomen gebruik van kolen voor stroomproductie. De energiebedrijven hebben weliswaar minder elektriciteit geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder maar, doordat er voor de productie meer steenkool en hoogovengas en minder aardgas werd ingezet, kwamen de emissies uiteindelijk hoger uit. Bij verbranding van steenkool en hoogovengas komen relatief veel emissies vrij. Deze verandering in de brandstofmix heeft bijgedragen aan de extra uitstoot. In het tweede kwartaal viel de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer daardoor 3,8 procent hoger dan een jaar eerder.

 

Transport en chemie

 

De transportsector is ook verantwoordelijk voor een hogere CO2- uitstoot terwijl de toegevoegde waarde omlaag is gegaan. Dit komt voornamelijk door de hogere productie van de luchtvaart. De luchtvaart heeft een beter kwartaal doorgemaakt en dit is gepaard gegaan met meer vliegbewegingen. Per eenheid toegevoegde waarde stoot de luchtvaart meer CO2 uit dan de andere branches in de transportsector.

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft juist minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Zowel de productie van de chemie als de daarbij horende CO2-emissies zijn in het tweede kwartaal van 2013 gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. Ook de aardolie-industrie heeft minder CO2 uitgestoten. De productie van aardolieproducten is in het tweede kwartaal van 2013 afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: CBS

Foto: nldazuufotografeert.com via Flickr.com