18-07-2016 14:05 | Door: Eelco Brandes

Westland Infra wil per 1 januari 2017 starten met een smart grid voor zijn glastuinbouwklanten. Smart Grid Westland wordt hiermee het eerst werkende smart grid voor grootverbruikers op een openbaar net, aldus het bedrijf.

De ontwikkeling van het smart grid krijgt een vlucht nu er een stap is bereikt in de vertaling van de wet- en regelgeving, meldt het bedrijf. En daarmee zet Westland Infra naar eigen zeggen een belangrijke stap naar het verduurzamen en efficiënter maken van de energievoorziening.

Er wordt gestart met een smart grid voor elektriciteit. Voor de verdere toekomst staan ook bronnen als gas, warmte en CO2 gepland, aldus Westland Infra.

Ruimte

Er is vaak ruimte in het net beschikbaar omdat energienetten op een maximale capaciteit worden ontworpen. Klanten betalen voor benodigde capaciteit op enig moment in het jaar, terwijl ze deze niet op alle momenten gebruiken.

Dit komt door onder andere weersinvloeden, verschillende teeltsoorten en teeltfases. Door hier flexibel en intelligent op in te spelen, wordt de capaciteit geoptimaliseerd door middel van stuursignalen.

Verschuiven

Klanten worden hierdoor gestimuleerd om hun capaciteitsbehoefte meer te verschuiven naar momenten dat er geen pieken in het net zijn. Hierdoor wordt het net efficiënter benut en treden er volgens Westland Infra minder transportverliezen op.

De efficiëntieverbetering die dit oplevert, leidt tot lagere transporttarieven voor alle klanten, waaronder ook de consumenten, meent Westland Infra. Voor deelnemende klanten ontstaan nieuwe mogelijkheden door toepassing van Power to Heat (omzetting van elektriciteit in warmte op momenten dat de prijzen op de markt laag zijn) en betere benutting van warmtekrachtkoppelingsinstallaties. 

“Voor klanten met een grootverbruikaansluiting vraagt het nauwelijks investeringen. Hun aansluitingen zijn vaak al geschikt. Westland Infra houdt haar afnemers op de hoogte via haar website”, aldus Westland Infra.

Bron: Westland Infra | Foto: Westland Infra (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)