20-07-2016 11:00 | Door: Eelco Brandes

Investeren in een pakket met wind op zee, zon en biowarmte is bijna € 1 mrd goedkoper dan biomassa bijstook in kolencentrales. Zo is de aansluiting van een extra windpark op zee van 700 megawatt in 2023 haalbaar

Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu en Eneco. Aanleiding van de studie is de onlangs bekendgemaakte Borssele tender die het goedkoopste windpark ter wereld bleek te zijn.

Biomassa duurder

CE Delft komt tot het voordeel van € 940 mln doordat uit de nieuwe Borssele-tender blijkt dat wind op zee 7,3 eurocent kost per kilowattuur, terwijl het meestoken van biomassa in nieuwe kolencentrales 11,4 eurocent kost per kilowattuur. Daarnaast levert het pakket met wind op zee drie keer zoveel banen op en zorgt het voor een lagere energierekening voor consumenten.

Twee keer goedkoper

Eerder onderzoek toonde al aan dat dit pakket met wind op zee € 400 mln goedkoper was dan biomassa bijstook. Zonder netkosten was dit voordeel zelfs € 600 mln. Dit onderzoek publiceerden Natuur & Milieu en Eneco in februari 2016.

Uit de nieuwe cijfers, waarin de fors lagere kostprijs van wind op zee is verwerkt, blijkt dat het nog meer dan twee keer goedkoper is om de subsidie voor biomassa in te zetten voor wind op zee. “Geen € 400 mln maar € 1 mrd besparing”, aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu.

Extra windpark

“Het zou absurd zijn als de overheid deze enorme besparing liet liggen en haar subsidie in kolencentrales blijft verbranden. De subsidie voor biomassa bijstook belemmert bovendien de wens van de Tweede Kamer om kolencentrales te sluiten”, stelt Van Hooijdonk. “We roepen minister Kamp op om de mogelijkheden voor een extra windpark serieus te onderzoeken.”

Realisatie in 2023

Het zou gaan om de bouw van een extra windpark op zee van 700 megawatt. Is een extra windpark van deze omvang in te passen in het lopende ontwikkelingsprogramma voor wind op de Nederlandse Noordzee? Tennet, dat de al geplande 3.450 megawatt aan windparken gaat aansluiten, zegt van wel.

“Met additionele inspanning zouden we de aansluiting hiervan kunnen realiseren in 2023"

“Met additionele inspanning zouden we de aansluiting hiervan kunnen realiseren in 2023. Daarmee zou de al ambitieuze doelstelling voor 3.450 megwatt aan nieuwe windparken op zee in 2023, zoals dat in het Energie-akkoord is vastgelegd, verhoogd worden met 700 megawatt."

Voorwaarden

Aansluiting van een extra windpark in is alleen mogelijk als daartoe nog dit jaar een besluit valt door het ministerie van Economische Zaken en ook dit jaar de locatie bekend wordt, meldt Tennet.

Verder moet de locatie van het windpark te verbinden zijn door middel van het gestandaardiseerde aansluitconcept op basis van 700 megawatt wisselstroomtechniek (AC) dat Tennet - in nauwe samenspraak met de windparkontwikkelaars - ontworpen heeft voor de huidige geplande windparken.

Download hier de Infographic

windpark op zee

Bron: Natuur & Milieu/Tennet| Foto: public domain