20-07-2016 17:19 | Door: Eelco Brandes

Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afval per 2030 met 36 procent verminderen ten opzichte van 2005.

Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie woensdag in Brussel presenteerde naar aanleiding van de afspraken die in december op de klimaattop in Parijs zijn gemaakt, meldt het AD. Daarin worden de inspanningen om het Europese klimaatdoel voor 2030 te halen, opgevoerd en verdeeld over de 28 individuele EU-lidstaten.

Maatregelen

Eerder was voor Nederland een emissiereductie van 16 procent vanaf 2020 voorzien. Het doel moet worden gehaald door onder meer de renovatie van gebouwen, het vergroenen van de landbouwsector en het gebruik van schone auto's, bussen en vrachtwagens

Bron: AD | Foto: public domain