28-07-2016 07:07 | Door: Eelco Brandes

Ontwikkelaars van nieuwe windparken kunnen winst boeken door gericht een relatie op te bouwen met de omwonenden.

Dat is de conclusie uit het onderzoek Wederkerigheid in windparkontwikkeling van Robin Vermeij in het kader van zijn masterstudie aan de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA).

“Op dit moment zijn communicatiemiddelen zoals informatieavonden vaak slechts gericht op het overbrengen van informatie over windparken”, aldus Vermeij. “Geavanceerde, interactieve communicatiemiddelen maken het mogelijk om omwonenden de effecten van windturbines te laten ervaren. Dit maakt hun deelname tijdens de ontwikkelfase van een nieuw windpark gemakkelijker.”

Verschillende ideeën

Een belangrijk punt in de communicatie is dat belanghebbenden vaak verschillende ideeën hebben over aspecten zoals geluid en veiligheid van windturbines, zo blijkt uit de masterscriptie van Vermeij. Dit kan de relatie tussen omwonenden en ontwikkelaars belemmeren.

Voor een goede relatie met omwonenden doen ontwikkelaars er goed aan om alle opties voor de ontwikkeling van een windpark duidelijk aan omwonenden te tonen. Denk aan een digitale omgeving waarin omwonenden zelf een windpark kunnen ontwerpen, en mogelijkheden om het geluid van windmolens te laten horen in relatie tot het huidige achtergrondgeluid.

Relatiewijzer

“Door dit samen te doen, kunnen ontwikkelaars en omwonenden zich beter inleven in het standpunt van de ander”, aldus Vermeij.

Tijdens zijn studie ontwikkelde hij de Relatiewijzer. Deze tabel toont hoe twee belanghebbenden in hun verhouding kunnen 'geven' en 'nemen' (bijvoorbeeld informatie of invloed). Op die manier kunnen ontwikkelaars het karakter van de relatie bepalen.

Bron: Nederlandse Windenergie Associatie | Foto: public domain