29-07-2016 10:30 | Door: Eelco Brandes

In de eerste helft van 2016 heeft Tennet volop geïnvesteerd in de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland, voor het behoud van een hoge leveringszekerheid en de inpassing van duurzame energie.

Dat meldt Tennet in zijn halfjaarcijfers van 2016. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 875 mln in het eerste halfjaar van 2016, terwijl de omzet is toegenomen van € 1.395 mln naar € 1.546 mln.

Het landelijke netbedrijf heeft in het eerste half jaar van 2016 de leveringszekerheid van elektriciteit op een niveau van 99,999 procent weten te houden en verdere voortgang geboekt met de integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten.

Met deze kernactiviteiten werden solide financiële resultaten gerealiseerd. Eerder dit jaar zorgde de Eerste Kamer voor de vereiste wettelijke basis voor de ontwikkeling van offshore-windenergie in het Nederlandse deel van de Noordzee.

In juli heeft de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) Tennet gecertificeerd als netbeheerder op zee. Hiermee kan het ministerie van Economische Zaken Tennet officieel aanstellen als ontwikkelaar en exploitant van offshore-netaansluitingen in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Eiland

In juni presenteerde Tennet zijn visie voor verdere integratie en samenwerking van landen rond de Noordzee als het gaat om het realiseren van gestelde duurzaamheidsdoelen voor de langere termijn. De ontwikkeling van een eiland ver op de Noordzee dat kan dienen als hub and spoke voor een Europees duurzaam energiesysteem vormt de spil in het North Sea Infrastructure-concept van Tennet.

CEO Mel Kroon: "Duurzame energie betekent dat we in dit deel van Europa beschikbaarheid en behoefte van energie over grotere afstanden met elkaar moeten verbinden door middel van infrastructuur. Daarnaast zijn Noordwest-Europese integratie en samenwerking op het gebied van de energietransitie nodig om ook in de toekomst duurzaamheidsdoelstellingen te blijven behalen."

Bron: Tennet | Foto: Tennet (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)