04-08-2016 10:16 | Door: Eelco Brandes

35 bedrijfspanden in Breda hebben subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken voor het opwekken van energie met zonnepanelen. De gemeente Breda heeft hen actief ondersteund bij het indienen van de aanvraag.

Dat meldt de gemeente. Ook Breda heeft voor negentien panden subsidie gekregen. Bedirjven kunnen met hulp van de gemeente een aanvraag indienen via energiekbreda.nl.

“Breda is echt koploper in vergelijking met andere steden wat betreft het aanvragen van deze subsidie. Daarom blijven we ook in de volgende subsidieronde deze hulp bieden", zegt Paul de Beer, wethouder van Duurzaamheid.

"We horen namelijk van bedrijven terug dat door onze ondersteuning de drempel om subsidie aan te vragen lager wordt. En dat is precies de bedoeling. Zo gaan we samen met de stad echt meters maken met het opwekken van schone energie”

€ 11 mln

Voor 35 bedrijfspanden is subsidie toegekend. In cijfers betekent dat circa 15.509 zonnepanelen, 37.698 vierkante meter dakoppervlak en een subsidiebedrag van circa € 6,7 mln.

Daarnaast is voor negentien gemeentelijke panden subsidie verkregen. Dat komt neer op circa 11.936 zonnepanelen, 28.010 vierkante meter dakoppervlak en een bedrag van circa € 4,3 mln. In totaal heeft de stad Breda dus voor bijna € 11 mln aan subsidiebeschikkingen ontvangen. De nieuwe aanvraagperiode SDE+ loopt van dinsdag 27 september tot donderdag 27 oktober 2016. 

Bron: Gemeente Breda | Foto: Gemeente Breda (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)