03-10-2013 11:21 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Henk Kamp, minister van Economische Zaken, zoekt andere wegen om de vijf oude, vervuilende kolencentrales toch te kunnen sluiten.

De minister gaat met de Europese Commissie kijken hoe er toch een sluiting gerealiseerd kan worden. De nadruk op het maatschappelijk belang zou een doorslaggevende factor kunnen zijn. Verdere mogelijkheden zijn fiscale maatregelen of een wettelijke sluiting.

Vorige week wierp de ACM (Autoriteit Consument & Markt) een barrière op voor de sluiting van vijf oude kolencentrales die was afgesproken in het Energieakkoord. De ACM wees op regelgeving omtrent concurrentiebeperking. Het beperken van concurrentie zou leiden tot kartelvorming.

De ACM concludeerde dat de sluiting van de centrales nadelig zou uitpakken voor de consument. De prijzen zouden stijgen door een beperking van de productiecapaciteit.

“Daarnaast treedt er geen vermindering op van CO2-uitstoot wegens het besparen van emissierechten die weer elders in Europa kunnen worden ingezet. De uitstoot vermindert, maar verplaatst zich tegelijkertijd”, aldus Henk Don, bestuurslid van de ACM.

Energieakkoord

In het recent gesloten Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om de vijf centrales uit de jaren 80 te sluiten wegens het vervuilen van het milieu.

Het is van groot belang dat alle afspraken uit het akkoord worden uitgevoerd om tot het beste resultaat te komen. Het sluiten van de centrales is één van de bouwstenen van het akkoord. “Als het niet wordt uitgevoerd dan komen de andere afspraken onder druk te staan”,  zei minister Kamp.

Het onderzoek van ACM naar de sluiting van de centrales is uitgevoerd op verzoek van bedrijven die achter de centrales zitten.

 

 

Bron: NuZakelijk

Foto: lewismd13