26-08-2016 10:01 | Door: Eelco Brandes

De circulaire economie heeft een groot potentieel voor de energietransitie. Dit, omdat het energiegebruik gerelateerd aan grondstoffen een significant onderdeel is van onze energiehuishouding.

Dat meldt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Om zijn bevindingen over de circulaire economie kracht bij te zetten, heeft het ECN een informatiefilmpje gemaakt.

Aanleiding is dat de afgelopen eeuw de vraag naar grondstoffen wereldwijd is geëxplodeerd, stelt ECN. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorgaat en dat leidt tot de diagnose dat zonder trendbreuk de toekomstige vraag naar een groot aantal grondstoffen het aanbod ver zal gaan overtreffen.

“Dit gaat gepaard met risico’s van grondstofuitputting, een hoge milieudruk, geopolitieke spanningen en risico’s voor regionale en nationale economieën. Nederland is extra kwetsbaar door zijn energie- en materiaal-intensieve, op export gerichte economie die bovendien nog lange tijd sterk van primaire grondstoffen afhankelijk zal zijn”, aldus ECN op zijn website over de circulaire economie.

circulaire economie

Deel van de problematiek

In het kader van het containerbegrip ‘circulaire economie’ worden vele initiatieven ontplooid, zoals: 100 procent recycling, 100 procent duurzaam of volledig klimaatneutraal. Dit zijn in veel gevallen initiatieven die zich slechts op een deel van de problematiek richten, meent het energie-onderzoekscentrum.

Recycling is niet per sé duurzaam en kan leiden tot een hoger energiegebruik, verschuiving van de problematiek naar een andere productketen of milieucompartiment of het betekent slechts dat de kritische grens van grondstofbeschikbaarheid later wordt bereikt.”

Integrale oplossing

ECN zegt aan een integrale oplossingen te werken waarbij gestreefd wordt naar een minimaal gebruik van volledig duurzame energie en van duurzame koolstof en het beperken van het verlies van mineralen en niet-organische componenten (zie figuur in de tekst).

Door integrale analyse te koppelen aan technologische ontwikkelingen worden volgens ECN effectief de juiste oplossingen gecreëerd met een maximaal duurzaam effect. Dit kan door energie- en grondstof-efficiency, beter ontwerp van (nieuwe) materialen (zie infographic onder), gebruik van duurzame grondstoffen, uitwisseling van reststoffen tussen industrieën,  introductie van nieuwe technologie voor de upgrading van reststoffen naar grondstof en elektrificatie van de industrie. 

Download hier de infographic

circulaire economie

Bron: ECN | Foto's: ECN (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)