14-10-2013 10:29 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nederland moet flink investeren in het stroomnet om de stabiliteit te garanderen. Pieken van groene stroom kunnen deze in gevaar brengen.

Dit stelt Stefan Nykamp in een onderzoek waarop hij vrijdag promoveert aan de Universiteit Twente.

Grote hoeveelheden plaatselijk te installeren batterijen zullen groeiende schommelingen in het elektrische netwerk door zon- en windenergie moeten opvangen.

Wanneer Nederland niet investeert in slimme lokale netwerken met opslagcapaciteit voor groene stroom stevent zij af op grote problemen die nu al in Duitsland spelen. De Nederlandse groei van 4 procent hernieuwbare energie nu, naar 16 procent in 2023, zoals vastgelegd in het recente Energieakkoord, maakt de kwestie extra prangend, zegt Nykamp.

 

Onontkoombare oplossing

 

Volgens het onderzoek aan de Universiteit Twente is lokale opslag van stroompieken de onontkoombare oplossing.

De stroom zou volgens Nykamp opgeslagen kunnen worden per huis met accu's ter grootte van een koelkast. Het kan ook op wijkniveau in bijvoorbeeld een zeecontainer vol met accu's.

Op wind- en zonrijke dagen kan een surplus aan energie tijdelijk worden opgeslagen in dergelijke batterijen. De energie kan dan lokaal verbruikt worden in de nachten of dagen erna, of worden aangeleverd op het hoofdnet als er wolkenvelden zijn en de wind is gaan liggen.

 

Infrastructuur

 

Het alternatief is een vernieuwde infrastructuur met duizenden kilometers extra (dikke) stroomkabels om overbelasting te voorkomen. Volgens Nykamp zou hiervoor alleen al in Duitsland tot 2020 zo'n 380.000 kilometer aan nieuwe kabelnetwerken nodig zijn (de afstand van de aarde tot de maan) om het teveel aan groene elektriciteit naar de grote centra of buurlanden te exporteren.

De kosten becijfert hij op €27 mrd. Ook in Nederland zou een investering in kabels veel duurder uitpakken dan de aanleg van extra energieopslag in batterijen, aldus de promovendus.

Geregeld 'dumpt' Duitsland al overtollige groene stroom in Nederland en andere buurlanden. Vaak ver onder het markttarief of zelfs gratis. Bovendien raakt deze oplossing uitgeput omdat de buurlanden zelf meer groene stroom gaan opwekken.

Ook neemt de kans op 'black-outs' toe, woonwijken en industriegebieden die zonder stroom komen te zitten. ''Nederland kan en moet hiervan leren'', stelt Nykamp, die werkzaam is bij de grootste Duitse netbeheerder Westnetz (RWE).

Bron: ANP

Foto: adamdaniel4 via Flickr