14-10-2013 11:39 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In de Nederlandse industrie is een kleine stijging te bespeuren wat betreft energiebesparing ten opzichte van 2011.

Dit blijkt uit de resultaten van de energiebesparingsconvenanten die het ministerie van Economische Zaken heeft gesloten met de industrie. De resultaten brengen een lichte verbetering aan het licht ten opzichte van voorgaande jaren.

De ruim 1.000 bedrijven die energieconvenanten hebben afgesloten met de overheid zijn verantwoordelijk voor een besparing van 12.4 petajoule (PJ) aan primaire energie in 2012. Het gezamenlijke resultaat van de convenanten MJA3 en MEE is een verbetering van 1,4 procent. Dit is te vergelijken met een energiebesparing van 190.000 huishoudens meer dan in 2011.

De energiebesparing was echter lager dan verwacht. Volgens het bedrijfsleven zijn de tegenvallende resultaten te verklaren door terughoudendheid om grote investeringen te doen. Het bedrijfsleven wijt dit vooral aan onzekere toekomstverwachtingen ten gevolge van de economische crisis.

Groene groei

Het behaalde resultaat draagt bij aan de Europese doelen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en reductie van de CO2-uitstoot.

Om tot duurzame bedrijfsvoering te komen is energiebesparing een kosteneffectieve maatregel. Het opstellen van convenanten leidt tot goede communicatie tussen het bedrijfsleven, organisaties, instellingen en de overheid.

Bron: ministerie van economische zaken

Foto: devos via flickr