09-09-2016 12:00 | Door: Eelco Brandes

De provincie Overijssel heeft als eerste provincie de landelijke City Deal Klimaatadaptatie ondertekend. Het doel van deze afspraak is om steden meer klimaatbestendig te maken.

Hiermee schaart Overijssel zich in de groep van landelijke overheden, ondernemers en (onderwijs)instellingen die al zijn aangesloten, aldus de provincie in een persbericht. De partijen spreken af om bij nieuwe samenwerkingen met andere deelnemers te sturen op ‘groene’ innovatie, bijvoorbeeld door duurzaam en klimaatbestendig te bouwen.

Een voorbeeld van klimaatadaptatie in de IJssel-Vechtdelta is het Logistiek Service Centrum van Wehkamp op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle, dat in 2015 in gebruik is genomen. Op het dak ligt het grootste zonne-panelenveld van Nederland, dat veertig procent van de energiebehoefte van het logistieke centrum dekt. Ook is bij de bouw rekening gehouden met calamiteiten zoals een overstroming.

Noodzaak

Bert Boerman, gedeputeerde mobiliteit, water en sociaal Provincie Overijssel: “Om de IJssel-Vechtdelta waterveilig en klimaatbestendig te maken, is maatregelen nemen nu al noodzakelijk. Daarom zoeken we naar combinaties van maatregelen, waarbij iedereen een bijdrage levert bij het terugdringen van wateroverlast. De City Deal helpt ons daarbij.”

Agenda Stad

‘City Deals’ zijn een instrument van het nationale programma Agenda Stad. Agenda Stad wil een katalysator zijn om tot oplossingen te komen voor complexe stedelijke vraagstukken.

Behalve Overijssel hebben steden als Amersfoort, Amsterdam, Breda en Eindhoven en enkele nieuwe samenwerkingspartners de City Deal ondertekend. Onder deze nieuwe partners vallen branchevereniging hoveniers en groenvoorzieners (VHG), Universiteit Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Unesco-ICE en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Bron: Overijssel | Foto: public domain