17-10-2013 12:14 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Volgens het Internationaal Energieagentschap is energiebesparing net zo belangrijk als duurzame én fossiele energie geworden.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zei dit op woensdag tijdens de lancering van het eerste ‘Energy Efficiency Market Report’. Directeur van het IEA, de Nederlandse Maria van der Hoeven, noemde energiebesparing “de eerste brandstof van de wereld”.

Het IEA schat de wereldwijde investeringen in energie-efficiëntie in 2011 op €211 mrd, een bedrag dat op gelijke voet staat met de wereldwijde financiering van hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen.

Tussen 2005 en 2010 hebben 11 lidstaten van de IEA een energiebesparing van  €310 mrd gerealiseerd. Zonder deze besparing door efficiëntie zouden deze landen nu tweederde meer energie consumeren.

Groei

Het rapport ‘Energy Efficiency Market Report 2013’ stelt dat de afwezigheid van dynamische prijzen op de energiemarkt samen met subsidies, hoge transactiekosten, gebrek aan informatie en een gebrek aan institutionele capaciteit soms een belemmering vormen voor efficiëntieverbeteringen.

Maar het rapport ziet ook een algehele groei van de markt voor energiebesparing, dankzij effectief overheidsbeleid en hoge energieprijzen. Energienormen, etikettering, en verplichtingen voor leveranciers zijn bewezen "cruciaal" te zijn, stelt het rapport.

En hoewel de traditionele apparatenmarkt statisch lijkt, zijn energie-efficiënte producten en ICT-apparatuur groeigebieden.

Bron: Euractiv

Foto: Siemens nv/SA via Flickr