18-10-2013 11:10 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De SER heeft voormalig minister van Milieu Ed Nijpels benoemd tot voorzitter van de commissie die toeziet op de uitvoering van het Energieakkoord.

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad besloten om Nijpels tot voorzitter te benoemen van een commissie die verantwoordelijk is voor toezicht op de uitvoering van het Energieakkoord. In het akkoord zijn afspraken gemaakt om duurzame groei te bevorderen.

Om de onafhankelijke positie van de SER te waarborgen is Nijpels voorgedragen als Kroonlid van de SER. Afgelopen vrijdag ging de ministerraad akkoord met de benoeming. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers die het akkoord hebben ondertekend.

Energieakkoord

Afgelopen zomer hebben 40 partijen meegewerkt aan het opstellen van het akkoord. De sluiting van vijf kolencentrales uit de jaren 80, en het besparen van 100 petajoule aan energie voor 2020 zijn onder andere afspraken die nageleefd moeten worden. Nijpels is benoemd voor een periode van vier jaar waarin hij als hoofd toezicht fungeert.

Bron: nrc

Foto: gaab