20-09-2016 12:30 | Door: Hidde Middelweerd

Als Nederland wil voldoen aan de verplichte klimaatdoelstelling moet het in de aankomende jaren harde keuzes maken. Dit stelt het Economisch Bureau van ABN Amro in het rapport 'Na aardgas komt zonneschijn: de uitdagende overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland'.

Dit rapport werd vandaag online gepubliceerd en wordt later op de dag gepresenteerd aan minister Kamp van Economische Zaken.

Energietransitie

Het rapport stelt dat de energietransitie alleen te maken valt als er op het gebied van aanbod, verbruik en economische effecten grote stappen gezet worden.

Een belangrijk onderdeel daarvan is de back-upcapaciteit. Kolen moeten hierbij zo snel mogelijk van het toneel verdwijnen, stelt ABN Amro. "Zeker nu de vraag actueel is of kolencentrales gesloten moeten worden, is het belangrijk om te kijken welke vorm naast hernieuwbare energie de belangrijkste, conventionele brandstof blijft", zegt Hans van Cleef, Sectoreconoom Energie bij ABN Amro.

"Europa - en dus ook Nederland - moet streven naar een zo snel mogelijke vermindering van het aandeel van kolen, omdat deze schadelijker zijn voor het milieu dan gas. Daarom is volgens ons na 2030 alleen voor gas een rol weggelegd als back-upcapaciteit. Ook zien we gas als energieopwekker voor regio's en sectoren die niet op een betaalbare en betrouwbare manier kunnen worden voorzien van hernieuwbare energie. De voorkeur gaat uit naar groengas, eventueel aangevuld met Nederlands gas."

Conventionele brandstoffen

ABN Amro pleit voor een grootschalige uitbreiding van hernieuwbare energie, maar stelt tegelijkertijd dat conventionele brandstoffen essentieel blijven bij een zorgvuldige transitie. 

"Een stuk groter aandeel van hernieuwbare energie is voor Europa cruciaal. Niet alleen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar ook voor de (groei van de) economie, werkgelegenheid en de leveringszekerheid. Daarom is het nodig om een goede balans tussen deze factoren te vinden en te houden. En dat in een omgeving waarbij de energiemix moet worden verduurzaamd, betrouwbaar moet blijven en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft", stelt Van Cleef.

Energieverbruik naar beneden

Een andere belangrijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelen is een flinke vermindering van het energieverbruik. Nederland moet zich dan ook meer focussen op besparingsmogelijkheden.

Van Cleef: "Er moet meer aandacht komen voor besparingsmogelijkheden. In het bedrijfsleven, maar ook bij de Nederlandse huishoudens. Als ook de regelgeving- en besparingsmogelijkheden in de lucht- en scheepvaart worden aangescherpt, maken we flinke stappen in het terugdringen van CO2-uitstoot. Bovendien heeft de energie-intensieve industrie plannen om verbruik terug te dringen. Toch geldt voor alle maatregelen dat er vaak weinig betrokkenheid is of het politieke draagvlak beperkt is. Daar is een hoop te winnen."

Bron: ABN AMRO | Foto: public domain