22-09-2016 07:53 | Door: Erik Verheggen

Nu Nederland er financieel beter voor staat, zou de regering fors moeten investeren in de energietransitie. Dat vindt installateurskoepel Uneto-VNI.

Voorzitter Titia Siertsema van de brancheorganisatie ziet veel mooie plannen, maar te weinig daadkracht en investeringen. “We kunnen honderdduizenden woningen en gebouwen energieneutraal maken. Waarom zet het kabinet daar niet zwaar op in?", vraagt ze zich af in een persbericht.

Verduurzaming

Volgens Uneto-VNI kan het tempo waarmee de bebouwde omgeving verduurzaamt, omhoog. Met eenvoudige maatregelen kan de overheid verduurzaming financieel aantrekkelijker maken en de omslag naar een energie-neutrale gebouwde omgeving realiseren.

Volgens Siertsema schuift het kabinet de problemen voor zich uit. “Waarom krijgen woningcorporaties die investeren in verduurzaming geen korting op de verhuurdersheffing? Waar blijven de fiscale stimuleringsmaatregelen voor huiseigenaren die een energiebesparende verbouwing overwegen? Wanneer maakt het kabinet de salderingsregeling voor zonnepanelen definitief? Dergelijke maatregelen zijn goed voor het milieu, leveren tienduizenden banen op en bezorgen burgers een lagere energierekening.”

Smart buildings

Het plan om energiebesparing in de energie-intensieve industrie te stimuleren door de Energie Investerings Aftrek (EIA) te verruimen, krijgt bij de installateurs de handen wel op elkaar. Ook op andere punten kan de werkgeversvereniging zich vinden in de voorgenomen kabinetsmaatregelen.

Zo vindt Uneto-VNI het hoopgevend dat het kabinet oog heeft voor innovatie, digitalisering en cybersecurity. Technologieën die bijdragen aan veilige, comfortabele en efficiënte ‘smart buildings’.

Bron: Uneto-VNI | Foto: Roman Boed, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)