28-10-2013 17:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Uit een onderzoek blijkt dat de crisis groen inkopen op een lager pitje heeft geplaatst bij bedrijven.

Het onderzoek, uitgevoerd op verzoek van tapijtmaker Interface, laat zien dat voor 43 procent van de ondervraagden duurzaamheid een minder grote rol speelt bij het inkoopproces door de crisis. Voor 79 procent van de ondervraagden is de kostprijs de belangrijkste factor bij het inkopen van producten.

De steekproef bestond uit 1750 Nederlanders met een leidinggevende functie. Van deze groep hebben 829 respondenten deelgenomen aan het onderzoek waarvan er 537 ook direct betrokken zijn bij het inkoopproces.

Hoog- en laagopgeleid

Het onderzoek toont een verschil tussen hoog- en laagopgeleiden. Ongeveer een derde van de hoogopgeleiden zegt dat duurzaamheid belangrijk blijft, ondanks de crisis. Dat staat tegenover 17 procent bij laagopgeleiden.

Dat verschil is ook terug te zien bij de  kostprijs over de algehele levensduur van een product behoort bij 65 procent van de hoogopgeleiden in de top 5 factoren die invloed uitoefenen op hun inkoopbeleid. Bij laagopgeleiden is dit 50 procent.

Resultaten

Een klein lichtpuntje in het onderzoek is dat 55 procent van de ondervraagden het wel van belang acht om duurzaamheid te integreren in het inkoopproces.

Dat staat tegenover de recent uitgevoerde Nationale Duurzaamheidsmonitor. In dit onderzoek werd het gehele bedrijfsleven in Nederland blootgelegd op het duurzaamheidsbeleid. Deze resultaten bleken positief te zijn ondanks de economische crisis. Het duurzaamheidsbeleid bleek zelfs crisisbestendig te zijn.

Foto:  plantoo47