01-10-2016 10:57 | Door: Erik Verheggen

Het toegepaste energieonderzoek van ’s lands bekendste instituten, ECN en TNO, worden onder één dak gebracht.

Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken vrijdag bekendgemaakt. Er komt één herkenbaar onderzoekscentrum onder de verantwoordelijkheid van TNO. Het nieuwe onderzoekscentrum Energieonderzoek Centrum Nederland moet op 1 januari 2018 van start gaan.

Paul de Krom, CEO van TNO, in een persbericht: "Deze bundeling is enorm goed nieuws, omdat het de noodzakelijke transitie naar een duurzame energievoorziening en –toepassing een grote inhoudelijke impuls geeft.”

Duurzame energie

TNO en ECN kennen al een lange en intensieve samenwerking op het gebied van duurzame energie. Zo werken beide organisaties al samen in Solliance aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van zonnecel-technologie en ontwikkelen ze binnen VoltaChem systemen om duurzame energie flexibel in te zetten in de chemische industrie.

Nadat het energieonderzoek samengaat met TNO, blijven in ECN nog de nucleaire activiteiten van de Nucleair Research and Consultancy Group (NRG) en het verwerken en afvoeren van historisch radioactief afval bestaan.

NRG, dochteronderneming van ECN voor nucleair onderzoek in Petten, is Europees marktleider in de levering van medische isotopen voor geneeskundige toepassingen. Daarnaast is de onderneming verantwoordelijk voor de veilige afvoer van historisch, nucleair afval dat in Petten opgeslagen ligt.

Subsidies

Het onderzoek en advies dat ECN uitvoert als 'rekenmeester' van het kabinet op het gebied van energiesubsidies, de Nationale Energieverkenning en diverse beleidsmaatregelen, wordt ondergebracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van het rekenmeesterschap gegarandeerd.

Ook op het gebied van food-innovaties ontstaat ook een groot Nederlands onderzoekscentrum, zegt Kamp. Wageningen Research heeft een sterke positie als onderzoeksorganisatie voor agro, biobased, natuur en voeding & gezondheid.

Door de overheveling van TNO's expertise op het gebied van voedsel naar Wageningen ontstaat 'hét Nederlandse onderzoekscentrum voor voedselinnovatie'. Dit zogenoemde Dutch Food Initiative gaat een krachtige regierol vervullen voor toegepast onderzoek naar voeding & gezondheid. De nieuwe samenstelling van beide kennisinstituten zal per 1 januari 2018 een feit zijn.

Bron: Rijksoverheid, TNO | Foto: Paulo Valdivieso, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)