14-10-2016 15:29 | Door: Erik Verheggen

ECN, PBL en CBS presenteren vandaag hun Energieverkenning. De CO2-reductie in 2020 is fors bijgesteld, onder meer doordat de uitgangswaarde uit 1990 een plus krijgt.

De Nationale Energieverkenning (NEV) geeft jaarlijks de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie.

CO2-uitstoot

In de Urgendazaak heeft de rechter de Staat opgedragen minstens 25 procent daling in de CO2-uitstoot te realiseren. In de NEV staat nu te lezen dat die reductie in 2020 op 23 procent uitkomt ten opzichte van 1990. Dat is een stuk meer dan in de NEV-van 2015, toen de rekenmeesters nog op 19 procent reductie uitkwamen.

In het rapport staat dat de uitstoot in 2020 met 170,0 megaton CO2-equivalenten, 7,5 megaton lager uitkomt dan vorig jaar werd gedacht. Vooral voor de industrie ligt de verwachte uitstoot lager.

Maar ook de uitgangswaarde voor 1990 is bijgesteld. Die staat nu op 222,2 megaton CO2-equivalenten, tegen 219,5 vorig jaar en 211,8 in 2014. De uitstoot in 1990 is daarmee in twee jaar tijd met ruim 10 megaton naar boven bijgesteld. Vooral de bebouwde omgeving en de categorie 'verkeer en vervoer' kregen een hogere uitstoot toegekend.

Volatiliteit

De samenstellers van de NEV wijzen op de grote onzekerheden en volatiliteit in de energiesector. Sommige berekeningen wijken daarom fors af van die uit het verleden. De energieprijzen zijn bijvoorbeeld veel lager dan vorig jaar werd voorzien. 

Bron: PBL | Foto: Nick Page, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)