18-06-2012 11:31 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De onderhandelingen voor de duurzaamheidsconferentie Rio+20 zijn van start gegaan. Niet alle zitplaatsen zijn echter bezet, terwijl er toch een drang is naar de vergroening van de economie. Dreigt de milieutop een flop te worden?

Milieu- en natuurorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds komen op de top in Brazilië samen om internationale afspraken te maken over duurzaamheid. Klimaatverandering, overbevissing en verwoestijning zijn onderwerpen die aan bod komen. Landen als Pakistan, Duitsland en Portugal zullen hier aan deelnemen.

Gebrek aan deelname

Maar er is weinig animo vanuit landen om te onderhandelen over deze afspraken. “De top komt op een ongelukkig moment. Er is door de crisis in Europa weinig animo om afspraken over duurzaamheid te maken”, zegt oud-VN-klimaatchef Yvo de Boer.

De wereldleiders hebben hun handen vol aan de economische crisis en laten het daarom afweten. De top verwacht 50.000 deelnemers en ruim honderd regeringsleiders. David Cameron en premier Mark Rutte laten Rio links liggen. Nederland stuurt twee demissionaire staatssecretarissen, Atsma (Milieu) en Knapen (Ontwikkelingssamenwerking), die vanaf woensdag zullen aanschuiven.

Niet indrukwekkend

De weinig optimistische houding van landen komt ook naar voren in de onderhandelingen. Zo zijn er, op de eerste dag van de Rio+20, afspraken gemaakt om het milieuprogramma van de VN, UNEP, meer leven in te blazen.

Momenteel is er bij UNEP gebrek aan politieke macht en economische stabiliteit, omdat het weinig aanhang heeft van andere lidstaten en moet leven op vrijwillige donaties. De eerste versie van dit plan garandeert een universeel lidmaatschap en een stabiel, regelmatig budget. Dit kan ervoor zorgen dat wereldoceanen beter beschermd worden en dwingt andere landen om vervuiling van de zee te reduceren.

De EU is niet onder de indruk en wil concretere doelen, deadlines en meer maatregelen voor de realisering van een groene economie. De EU stelt dat de huidige versie niet adequaat genoeg is om de risico’s van aftakelende ecosystemen en verminderende bronnen tegen te gaan.

Nederlands pessimisme

Ook Nederland ziet het onderhandelingstraject en de uitkomsten pessimistisch in. “De onderhandelingen lopen zo stroef dat Rio+20 op korte termijn geen gevolgen zal hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven”, aldus De Boer.

Bron: De Telegraaf

Foto: Flickr.com, Verino77