02-11-2016 15:16 | Door: Erik Verheggen

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt goed. In de najaarsronde van de SDE+ is voor € 11,5 mrd aan subsidie aangevraagd.

Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede kamer. Een groot deel van de 4.726 ontwikkelaars zal echter teleurgesteld worden, doordat er in deze ronde niet meer dan € 5 mrd beschikbaar is.

Zonne-energie

De populariteit voor de aanvraag van subsidie binnen de SDE+ regeling voor zonprojecten is hoog. Dit najaar zijn 4.458 aanvragen binnengekomen. Daarnaast zijn aanvragen ingediend voor geothermie, wind op land, waterkracht, biomassa warmte en de bij- en meestook van biomassa.

In juli maakte de regering al bekend dat door de grote groei in het aantal projecten, € 1 mrd aan investeringen naar voren werd gehaald. Het gaat niet om nieuw geld, maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie.

In 2016 is daarmee binnen de regeling SDE+ met de voorjaarsronde en de najaarsronde in totaal € 9 mrd beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten. Dit is exclusief het budget voor wind op zee, waar het windenergiegebied Borssele miljarden opslokt.

De najaarsronde is in vier fases opengesteld. Door te werken met verschillende fases, wordt met hetzelfde budget meer hernieuwbare energieproductie gerealiseerd.

In de eerste fase, voor projecten tot € 0,09 per kilowattuur is er voor ruim € 2 mrd aangevraagd voor met name projecten in de categorieën wind op land en thermische conversie van biomassa.

In de tweede fase (tot € 0,11 per kilowattuur) is het aangevraagd budget opgelopen tot ruim € 7 miljard, in het bijzonder door enkele aanvragen voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, zon-PV en mest(co)-vergisting. Het aantal aanvragen voor zon-PV projecten dat tot en met de tweede fase is ingediend, is volgens de minister zeer hoog met 2.291 aanvragen.

In de derde fase konden projecten tot € 0,13 per opgewekte kilowattuur indienen. In deze fase zijn er vooral veel aanvragen voor zon-PV bijgekomen, het aangevraagd budget kwam hiermee op € 11,4 miljard.

De openstelling van de vierde fase, die een bandbreedte heeft tot € 0,15 per kilowattuur, heeft slechts enkele aanvragen opgeleverd.

Subsidie

De SDE+-subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van maximaal vijftien jaar. De hoogte van het beschikbare SDE+ budget voor 2017 zal dit jaar nog bekend gemaakt worden.

Begin volgend jaar zal bekend gemaakt worden welke projecten een subsidietoekenning hebben ontvangen.  

Bron: Kamerbrief | Foto header: 10 10, creative commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven) | Foto Henk Kamp: Rijksoverheid