06-12-2013 14:54 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Agentschap NL bracht een rapport uit dat een vooruitblik biedt op het aandeel hernieuwbare energie voor de komende twee jaar.

Het rapport geeft ook de knelpunten en risico’s bij de hernieuwbare energie weer. De prognose is gebaseerd op gegevens van Agentschap NL (afgegeven SDE+ beschikkingen), marktinformatie, het Energieakkoord en data van het CBS.

Rapport

De rapportage levert volgens minister Kamp van Economische Zaken een goed zicht op de ontwikkeling van hernieuwbare energie de komende jaren.

De verwachting is dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt van 4,6 procent (bandbreedte 4,2 -5,0 procent) in 2013 naar 5,7 (5,1 - 6,3 procent) in 2015.

De bijdrage van hernieuwbare warmte zal een relatief snelle stijging laten zien in de periode 2012-2015. Hernieuwbare elektriciteit stijgt echter nauwelijks in diezelfde periode. De oorzaak hiervoor is een verwachte toename van warmteproductie. Een andere oorzaak is de verwachte afname, op de korte termijn, van de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales.

De versnelling van warmteproductie komt, omdat er momenteel een aantal geothermie- en biomassaverbrandingsprojecten in voorbereiding zijn. Die projecten zullen naar verwachting in 2014 en 2015 gereed zijn.

Bron: Agentschap NL

Foto: Hindrik S via Flickr