11-12-2013 11:17 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Europese Bank gaat voor de komende vijf jaar meer investeren in energie-efficiëntie en duurzame energie.

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) heeft besloten om vanaf 2014 tot het einde van 2018 deze strategie op het gebied van energie uit te voeren. De financiële middelen voor de vervuilende kolencentrales zullen met deze strategie sterk afnemen.

Energie-efficiëntie

“De bank gaat door met zijn werkzaamheden op alle terreinen in de energiesector, echter wordt er vanaf nu gestreefd naar energie-efficiëntie,” aldus Riccardo Puliti, EBRD’s head of energy and natural resources.

Sinds 2006 wordt er flink geïnvesteerd in velerlei energie-projecten door de EBRD. Dit bedrag loopt op tot ruim € 6.3 mrd waarvan éénderde (circa € 2 mrd) wordt vrijgemaakt voor duurzame energie.

De EBRD is in 1990 opgericht door 40 landen, voornamelijk de Europese landen, met als centrale doelstelling de bevordering van markteconomieën. De bank verstrekt financiële middelen en biedt andere vormen van ondersteuning zoals technische assistentie.

Duurzame projecten

De EBRB investeert nu voornamelijk in waterkracht- en windenergieprojecten. In het verleden zijn dergelijke projecten bekritiseerd wegens het verstoren van ecosystemen. De bank heeft kenbaar gemaakt de bestaande projecten te optimaliseren, en slechts nieuwe projecten te starten mits ze voldoen aan de milieuvoorschriften. De EBRD heeft ook gezegd uitbreiding van duurzame projecten na te streven zoals zonne-energie, biomassa- en biogasprojecten.

Deze ontwikkeling is van start gegaan door het eerdere besluit van de Wereldbank om subsidies voor kolencentrales te verminderen om het klimaatprobleem tegen te gaan. Een aantal overheden, zoals de VS, Noorwegen, Zweden, Finland en VK, heeft ook al de stap gezet op minder te investeren in buitenlandse kolencentrales.

 

Bron: theguardian | Foto:   lewismd13 via flickr