16-12-2013 12:43 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een promovendus van de TU Delft heeft een programma ontwikkeld dat de kosten voor windparken op zee optimaliseert.

Vandaag promoveert ingenieur Michiel Zaayer van de TU Delft op de kostenoptimalisatie van windparken op zee. In het Energieakkoord zet Nederland zwaar in op deze vorm van hernieuwbare energie, maar de kosten blijven een heikel punt.

Voornaamste oorzaak daarvoor, stelt Zaayer, is het ontwerp van de windturbine. Die bepaalt de kosten van vele elementen van een windpark op zee, zoals de constructie waarop deze wordt gebouwd, de elektrische bekabeling, de installatie, het onderhoud en natuurlijk de elektriciteitsopbrengst.

Case study

De invloed van de windturbine op de kosten van een windpark zijn vooralsnog moeilijk in te schatten, volgens Zaayer. ‘We hebben daarom een methode ontwikkeld om in te schatten welke effecten een windturbine zal hebben op de kosten en prestaties van een windpark op zee.’

De basis is een computerprogramma dat automatisch een park ontwerpt bij een windturbine naar keuze, die de gebruiker invoert. Door de invoergegevens te variëren kan de gebruiker vinden welk windturbineontwerp de laagste energiekosten zal opleveren. Zo is het mogelijk om de kosten voor een windpark te optimaliseren. Met zijn programma hoopt Zaayer een ‘deux ex machina’ bij het ontwerpen van windparken te voorkomen.

Industriële gebruikers

De methode is getest met een case study en met een aantal industriële gebruikers. De case study laat zien dat de methode inderdaad tot een beter windturbineontwerp kan leiden en ook de testgebruikers beamen het nut van het programma. Gebruik van het programma stimuleert ook de samenwerking tussen de marketing- en ingenieursafdeling, die voor sommige bedrijven stof zal doen opwaaien in de manier van samenwerken.

Bron: Energienieuws | Foto: A. Subset via Flickr