17-12-2013 11:43 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De wereldwijde vraag naar kolen zal de komende vijf jaar blijven groeien. De groei neemt wel af, zo voorspelt het Internationale Energie Agentschap (IEA).

De internationale druk om CO2-uitstoot te verminderen heeft weinig uitgehaald om de groeiende vraag naar kolen als energievorm een halt toe te roepen. Dit voorspelt het Internationale Energie Agentschap (IEA) in haar jaarlijkse Medium-Term Coal Market Report. Wel verwacht het IEA dat die groei zal afnemen doordat de Chinese overheid maatregelen doorvoert om de energievoorziening efficiënter en duurzamer te maken. Het IEA voorspelt dat de vraag tot 2018 jaarlijks met 2,3 procent zal toenemen. Tussen 2007 en 2012 steeg de wereldwijde vraag jaarlijks met 3,4 procent.

Maria van der Hoeven

“Of we het leuk vinden of niet, kolen zullen nog lange tijd bij ons blijven,” zei de Nederlandse IEA-directrice Maria van der Hoeven bij de publicatie van het rapport. De voormalig CDA-minister ziet wel in waarom de vraag naar kolen blijft groeien. “Kolen zijn eenvoudig verkrijgbaar waardoor landen zelfstandig hun energie kunnen opwekken. Eveneens kunnen kolencentrales makkelijk worden geïntegreerd in het bestaande elektriciteitsnetwerk. Echter, het is minstens zo belangrijk om te benadrukken dat energie uit kolen in de huidige vorm een niet-duurzame bron is.”

China

Door de toegenomen omvang van de Chinese economie, beïnvloedt het Aziatische land de mondiale kolenmarkt steeds meer. In de komende vijf jaar zal China zestig procent van de toegenomen kolenproductie voor zijn rekening nemen. De Chinese overheid heeft strenge maatregelen genomen om de bestaande energie-infrastructuur efficiënter en duurzamer te maken, waardoor het land zelf de toenemende vraag naar kolen kan vertragen. Hiervoor zet China een aantal schonere technologieën in, waardoor bijvoorbeeld synthetisch aardgas of vloeibare brandstoffen uit kolen geproduceerd kunnen.

Desalniettemin wordt de piekproductie in China de komende vijf jaar nog niet bereikt. Van de OECD-landen wordt verwacht dat de vraag naar kolen stabiel zal blijven, maar niet gaat afnemen tot 2018.

Bron: IEA/ANP | Foto: Oatsy40 via Flickr