14-01-2014 11:58 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Europese Unie is van plan slechts minimale richtlijnen op te stellen voor schaliegasboringen om economische belangen te beschermen.

Dat blijkt uit een conceptdocument van het maatregelenpakket dat op 22 januari wordt gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn niet-bindend en dienen ter aanbeveling. De EU probeert een kader te ontwikkelen waarin milieu- en handelsbelangen verenigd kunnen worden. De Europese regio moet beter kunnen concurreren met de Amerikaanse energieprijzen, die sterk zijn gedaald na de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten.

Gevolg daarvan is dat de Europese Commissie minimale aanbevelingen zal doen voor het veilig boren naar schaliegas. Uitgangspunt is dat veel mag, zolang het niet in strijd is met de bestaande milieuwet- en regelgeving.

Niet-bindend

Het document vermeldt dat publieke raadpleging en milieu-effectrapportages benodigd zijn voordat nieuwe boringen worden toegestaan. De lidstaten moeten niet-bindende richtlijnen volgen zodat het boren naar schaliegas (fracking) veilig gebeurt zonder dat er verwarring ontstaat over conflicterende milieuwetgevingen tussen lidstaat en de EU. Over achttien maanden wordt gekeken of er behoefte is aan het harmoniseren en wettelijk maken van de maatregelen, mocht de implementatie ineffectief zijn gebleken.

Bedrijven moeten de samenstelling van de boorvloeistof monitoren, evenals de gebruikte druk en hoeveelheid water die nodig zijn voor het proces. De installaties moeten lekkages naar bodem, water en lucht zoveel mogelijk beperken.

Investeerders hebben eerder hun zorgen geuit dat fracking in Europa lastiger is dan in de VS en Rusland omdat de EU een oerwoud van wetten creëert. Ondanks het niet-bindende karakter, melden enkele Europarlementariërs dat de maatregelen uiteindelijk effectiever zijn dan het langdurige wettelijke proces.

“Teleurstellend voorstel”

Bij de milieubelangengroepen en ‘groene’ politici heerst een minder feestelijke stemming. “Dit druist tegen het EU-besluit in om fossiele energie te verlaten. Het is triest dat Eurocommissarissen de belangen van een paar olie- en gasbedrijven beschermt in plaats van de belangen van Europa’s burgers,” zegt Europarlementariër Claude Tumes. “Het is een erg teleurstellend voorstel,” vindt Antoine Simon, campagnevoerder voor de milieulobby Friends of the Earth Europa. “Europese politici zien niet in hoe gevaarlijk schaliegasuitbreiding in Europa eigenlijk is.”

Europarlementariër Bas Eickhout is sceptisch over de voorgestelde maatregelen: “Het klimaat- en energiepakket moet gewoon gas- en oliepakket worden genoemd,” liet hij via Twitter weten.

Bron: Bloomberg/Euractiv | Foto: Metro Centric via Flickr