17-02-2017 07:15 | Door: Hidde Middelweerd

Ruim 10.000 huiseigenaren hebben in de afgelopen vijf maanden subsidie aangevraagd voor woningisolatie. Wie twee of meer isolatiemaatregelen neemt, kan 20 procent subsidie krijgen van de overheid. Deze subsidie blijkt enorm populair.

Dat meldt de Rijksoverheid.

Isolatie

Onderzoek wijst uit dat investeren in isolatie voor veel mensen een hoge drempel is, stelt de Rijksoverheid. Dit komt vooral doordat de investering vrij hoog is en de terugverdientijd lang. Door in totaal € 60 mln beschikbaar te stellen, hoopt de overheid deze drempel weg te nemen. Inmiddels is al voor € 30 mln aan subsidie aangevraagd.

De Rijksoverheid stelt dat oudere huizen voor het overgrote deel matig geïsoleerd zijn. Met name de isolatie van de gevel en de vloer is vaak beneden de maat. Zo is er in bijna 1 miljoen koopwoningen nog geen spouwmuurisolatie. In bijna 2 miljoen koopwoningen is geen vloerisolatie aanwezig.

CO2-reductie

De Rijksoverheid hoopt met de subsidie voor isolatie zowel de stookkosten voor huishoudens als de CO2-uitstoot terug te dringen. Huiseigenaren kunnen op de website Energiebesparendoejenu.nl berekenen wat isolatie kost voor hun woning en hoeveel besparing dat jaarlijks oplevert.

Bron: Rijksoverheid | Foto: Ketrin_Ti/Shutterstock.com