16-03-2017 11:19 | Door: Erik Verheggen

Of het nieuwe kabinet nu groen-rechts of grijs wordt, het moet in ieder geval serieus aan de slag met duurzaamheid.

De verkiezingsuitslag zorgt voor een aardverschuiving in de Tweede Kamer en het kabinet. De VVD blijft weliswaar de grootste, maar de partijen die klimaat hoog op de agenda willen zetten, maken ook een opmars. Het is in ieder geval een behoorlijk ingewikkelde uitslag geworden. Wie de commentaren in de kranten naast elkaar legt, komt op twee voor de hand liggende opties uit.

Mogelijke formaties

Volgens alle kranten ligt het voor de hand om winnaar VVD te koppelen aan CDA en D66. Maar dat is nog niet genoeg voor een meerderheid, er moeten nog meer partijen bij komen. Volgens het Financieele Dagblad is een groen-rechts kabinet met GroenLinks zowel inhoudelijk als getalsmatig een mogelijkheid. Maar het kan ook met 50 Plus en de ChristenUnie.

In de Volkskrant en NRC.next wordt gewezen op de stormachtige opkomst van GroenLinks, waardoor de onderhandelaars eigenlijk niet om voorman Jesse Klaver heen kunnen.

tweede kamer den haag

Knopen doorhakken

Verduurzaming van ons land wordt hoe dan ook een groot en onmiskenbaar onderdeel van de onderhandelingen. Rutte heeft zich al enthousiast achter het klimaatakkoord van Parijs geschaard. Maar nu moet zijn volgende kabinet echt aan de bak om die doelen ook daadwerkelijk haalbaar te maken.

Een belangrijke vraag is of er meer windmolens gebouwd kunnen worden. Er zullen daarom knopen doorgehakt moeten worden over het hoofdpijndossier horizonvervuiling.

Maar ook belangrijk is dat we onze warmte gaan verduurzamen. Minister Kamp van Economische Zaken ziet een aardgasloze toekomst voor zich, maar dan moet de regering ook de prikkels goed inrichten om onze huizen en gebouwen echt van het gas af te krijgen.

En willen we een wezenlijke en structurele omslag maken naar een duurzame samenleving, dan moet ook het belastingstelsel op de schop. Als het dit kabinet lukt om de vervuiler echt te laten betalen, dan verduurzaamt Rutte de hele economie.

Het zijn punten waar niet alleen de van huis uit ‘groene’ partijen zich achter zouden kunnen scharen. Welk kabinet er straks ook op de trappen van Huis ten Bosch wordt gepresenteerd, het moet in ieder geval een ondernemend kabinet worden.

Foto header: Corepics VOF/Shutterstock | Foto in-tekst: Neirfy/Shutterstock