17-02-2014 12:29 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De potentie van aardgas als relatief schone fossiele brandstof wordt teniet gedaan door methaangaslekkages, blijkt uit een recente publicatie in Science.

Uit het onderzoek blijkt zelfs dat bij een overstap van diesel naar aardgas, als brandstof voor trucks, de uitstoot van broeikasgassen juist  toeneemt. Bij de winning van aardgas blijken grote hoeveelheden methaan, een krachtig broeikasgas, weg te lekken.

Aardgas leek tot nu toe een relatief schone fossiele brandstof die een cruciale rol kan spelen in de transitie naar hernieuwbare energie. In zijn meest recente State of the Union bezong president Obama nog de voordelen van verhoogde aardgasproductie.

De studie in Science bevestigt tevens het rapport van de ngo Center for Climate and Energy Solutions die eerder opriep om methaanemissies te voorkomen bij aardgasboringen.

Lekkages

Bij het verbranden van aardgas komt slechts de helft aan CO2-uitstoot vrij in vergelijking met de verbranding van kolen. Maar methaan, een component van aardgas, lekt vaak uit putten en pijpleidingen. Met een klimaateffect dat 25 keer sterker is dan CO2, zorgen methaangaslekkages ervoor dat de klimaatvoordelen van aardgas teniet worden gedaan.

De coalitie van onderzoekers uit voornamelijk de Verenigde Staten analyseerde twintig jaar aan data en beweren dat de US Evironmental Protection Agency (EPA) de invloed van methaangaslekkages heeft onderschat. Hoofdonderzoeker A.R. Brandt van de Stanford University concludeert wel dat het verbranden van aardgas nog steeds beter is dan kolen verbranden.

Verder wordt de transitie van diesel naar aardgas in twijfel getrokken als er niets aan de lekkages wordt gedaan. Het verbranden van diesel is schoner dan de verbranding van kolen maar de potentiële voordelen van aardgas wegen niet op tegen het toenemende methaangehalte ten gevolgen van lekkages. De lekkages zijn voornamelijk het gevolg van een aantal beschadigde onderdelen die redelijk gemakkelijk te repareren zijn.

Bron: Environmentalleader | Foto: Gene Spesard via Flickr