02-07-2012 12:43 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het aanvragen van subsidie voor de aanleg van zonnepanelen kan vanaf vandaag. De overheid heeft een totaalbedrag van €22 mln aan subsidies beschikbaar gesteld.

Vanaf vanochtend negen uur kunnen er aanvragen worden ingediend om subsidie te krijgen op het aanleggen van zonnepanelen, zoals wij eerder bekendmaakten. Officieel kunnen er tot en met 28 december 2012 aanvragen worden ingediend, maar verschillende websites verwachten dat het totale bedrag van €22 mln vanwege de grote interesse vandaag al vergeven zal worden. Er kan per systeem maximaal €650 ontvangen worden.

De overheid behandelt de aanvragen op ontvangstdatum, niet op ontvangsttijdstip. Dit betekent dat aanvragen die vanochtend om negen uur werden gedaan hetzelfde behandeld worden als aanvragen die vanmiddag voor vijf uur ingediend worden. Aanvragen kan via de volgende link: AgentschapNL.

UPDATE: Op dit moment heeft de website van AgentschapNL met een technische storing te kampen.

Subsidieregeling niet overal geliefd

De subsidie van 15 procent, die vandaag vergeven zal worden, komt voort uit het in mei gesloten Lenteakkoord. Volgens de vijf partijen (GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie en D66) stimuleert de subsidie het opwekken van zonne-energie.

Niet iedereen is positief over de subsidieregeling. Zo valt er in een opiniërend artikel in het FD te lezen dat saldering een beter manier is om zonne-energie te stimuleren. Bij saldering mogen particuliere eigenaren van zonnesystemen hun opgewekte stroom die terugleveren aan het net, van hun eigen verbruik aftrekken.

Ook liet installateursvereniging UNETO-VNI weten ‘niets te zien in subsidie op zonnepanelen’. Volgens de vereniging zorgen tijdelijke subsidies voor onrust op de markt waardoor het contraproductief werkt. Zij pleitten voor een vergroening van het belastingstelsel. Daarnaast liet LTO Noord zien dat zonne-energie gestimuleerd kan worden door middel van grootschalige inkoop.

Bron: AgentschapNL

Foto: Broodkast