02-07-2012 12:54 | Door: Cato van Hees

Afgelopen zondag werden er meerdere zonne-energiecentrales geopend in Japan. De nieuwe parken staan in teken van een nieuwe wet die bedrijven verplicht duurzaam energie op te wekken in plaats van kernenergie.

Zondag 1 juli werd in het westen van Japan een nieuwe zonne-centrale geopend als gevolg van de nieuwe feed-in tarieven voor groene energie die op dezelfde dag in werking treden. Daarnaast startten verschillende gemeenten zonne-energie installaties om groene energie te leveren voor honderdduizenden huishoudens.

Feed-in tarieven

Per 1 juli 2012 startten de Japanse feed-in-tarieven, ofwel terugleververgoedingen, om de ingebruikname van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, te versnellen.

Energiebedrijven worden middels deze feed-in tarieven verplicht om duurzame energie te kopen tegen een vast tarief. De kosten voor groene energieopwekking liggen hoger dan de marktprijs voor fossiele brandstoffen, daardoor is het vaste feed-in tarief hoger dan de marktprijs van grijze energie.

Met het verschil in prijs worden duurzame energieprojecten gefinancierd.

Alternatieven kernenergie

De ingang van de nieuwe wet valt op dezelfde dag dat er een grootschalige kernreactor, ondanks publieke protesten in de nasleep van Fukushima, weer in gebruik wordt genomen.

De push om te investeren in hernieuwbare energiebronnen toont de zoektocht van Japan naar alternatieven voor kernenergie. Momenteel zijn 49 reactoren van de 50 kernreactoren in het land gesloten voor veiligheidscontroles.

Grijze energievoorziening

Japan put het merendeel van haar energie nog steeds uit grijze bronnen. Zo wordt 42 procent van de energiemix uit olie geput, 22 procent uit kolen en 18 procent uit aardgas. Duurzame energiebronnen tellen nog maar voor 4 procent.

Bron: Physorg

Foto: Vincent van der Pas