01-04-2014 12:14 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

 

Brandstof maken van CO2. Volgens hoogleraar Bert Weckhuysen kan het. Je hebt alleen de goede katalysator nodig.

Voor klimaatverandering was zure regen hét milieuprobleem in de tweede helft van vorige eeuw. Zwavel -en stikstofuitstoot van de transport- en industriesector zorgden voor verzuring van regenwater. De aantasting van bomen en gebouwen zou volgens wetenschappers een ramp betekenen. Het schrikbeeld van stervende bossen werd geen werkelijkheid, onder meer door betere filtering van brandstoffen en uitlaatgassen. Het op grote schaal toepassen van katalysatoren heeft daarin een grote rol gespeeld.

Bert Weckhuysen is hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht. “Misschien hebben we het zelfs te goed gedaan. Boeren moeten nu zwavel toevoegen aan hun land om gewassen beter te laten groeien.” Hij werkt nu aan technieken om katalyse bruikbaar toe te passen op CO2. Op TEDx Binnenhof zette hij zijn visie van CO2-recycling uiteen.

 

Benzine

 

Bij katalyse worden verbindingen tussen moleculen afgebroken. Met CO2 is dat lastiger dan bij andere vervuilers, omdat de bindingen erg sterk zijn. Licht kan hierbij uitkomst bieden, mits de katalysator efficiënt genoeg is. De CO2 moleculen vormen dan nieuwe koolwaterstofbindingen, wat resulteert in brandstof.

De hoogleraar voorziet een toekomst waarin een stad zichzelf kan voorzien met zonlicht en CO2. Zo komt een circulaire economie tot stand, waarbij de uitlaatgassen die bij verbranding vrijkomen weer voor nieuwe brandstof zorgen. Zover zijn we niet, zegt Weckhuysen. "We kunnen op dit moment nog geen benzine maken, daarvoor hebben we betere katalysatoren nodig."

 

Bron: TEDx Binnenhof | Foto: TEDx Binnenhof by Youtube