01-04-2014 17:39 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De markt voor hernieuwbare energie verandert in rap tempo. Wereldwijd is in 2013 meer zonnevermogen geïnstalleerd dan wind.

Volgens het rapport Clean Energy Trends 2014 nam het wereldwijd geïnstalleerde PV-vermogen in 2013 toe met 36,5 gigawatt. Het vermogen uit windenergie groeide vorig jaar met 35,5 gigawatt. China, Japan en de Verenigde Staten namen het grootste deel van de nieuwe zonnecentrales voor hun rekening. Afnemende interesse in windparken deden de balans doorslaan in het voordeel van zonnecapaciteit.

De wereldwijde capaciteit van windenergie overtreft die van zon nog altijd met een factor 2,5. Ook de waarde van de markt in windenergie is nog iets groter dan die van zon. De sector verwacht echter voor de komende tien jaar dubbele groeicijfers voor zonne-energie. In dat tempo is wind in 2021 zijn eerste plaats kwijt.

Clean Edge schat dat, door de gestaag dalende prijs van zonnepanelen, in 2021 het wereldwijde geïnstalleerd PV-vermogen is toegenomen tot zo'n 715,8 gigawatt. Volgens diezelfde projecties blijft wind steken op 697,3 gigawatt. Voor het perspectief: de wereldwijde capaciteit van kolen ligt nu al in de orde van grootte van 1.000 gigawatt, voor gas is dat 500 gigawatt.

Omzetdaling

Wereldwijd was de totale hernieuwbare energiesector in 2013 goed voor een omzet van $ 247,6 mrd. Een lichte daling ten opzichte van 2012 toen de omzet nog  $248,7 mrd bedroeg. De dubbele groeicijfers van zon en de bescheiden toename van het aandeel biobrandstoffen waren niet genoeg om de tegenvallende opbrengsten van de windparken te compenseren.

Als de huidige groei doorzet, het aandeel biobrandstoffen meegerekend, vertegenwoordigt de hernieuwbare sector in 2023 een totale waarde van $ 397,9 mrd.

Bron: Clean Edge | Foto: Head via Wikipedia