07-07-2017 10:59 | Door: Chris Thijssen

Netbeheerder Tennet en windparkontwikkelaar Dong Energy (inmiddels Ørsted) hebben overeenkomsten gesloten voor de aanleg van een offshore-netaansluiting voor de windparken Borssele 1 en 2 voor de kust van Zeeland.

De overeenkomsten hebben betrekking op de realisatie en aansluiting van en het elektriciteitstransport tussen het windpark Borssele van Dong Energy en het Borssele Alpha-platform van Tennet. De overeenkomsten zijn de eerste die worden afgesloten in het kader van de nieuwe Nederlandse aanbestedingsprocedure, meldt Tennet in een persbericht.

Windenergie

Dong Energy won in juli 2016 de openbare aanbesteding die door de Nederlandse overheid was uitgeschreven voor de eerste twee windenergiegebieden van windpark Borssele, elk met een geplande capaciteit van 700 megawatt. Tennet is verantwoordelijk voor de fysieke netaansluitingen voor offshore windparken en voor de integratie van duurzame stroom in het elektriciteitssysteem tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Volgens Jasper Vis, country manager Nederland bij Dong Energy is de overeenkomst met Tennet een belangrijke mijlpaal in de realisatie van Borssele 1 en 2. “Het contract voor de windturbines voor dit project is al aangekondigd, en we zijn verheugd dat we nu ook overeenstemming hebben bereikt over de aansluiting van het windpark op het elektriciteitsnet.”

Offshore windpark

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: “Door deze overeenkomsten te ondertekenen, hebben we voor het eerst de volledige aansluiting van een offshore windpark op het Nederlandse elektriciteitsnet formeel vastgelegd. Als alles volgens planning verloopt, zal de eerste offshore netaansluiting in 2019 in bedrijf worden genomen, zodat Dong Energy via het Tennet-hoogspanningsnet windenergie kan gaan leveren aan Nederlandse huishoudens.”

Bron: Tennet | Foto: Shutterstock.com