18-07-2017 15:07 | Door: Hidde Middelweerd

De eerste drijvende zonnepanelen zijn geïnstalleerd in de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte. De testinstallatie moet aantonen dat drijvende zonnestroomsystemen zowel technisch als economisch haalbaar zijn op wateren met ruigere condities, zoals de Slufter.

Dat meldt de provincie Zuid-Holland.

Zonne-energie

De drijvende zonnepanelen zijn een initiatief van het Nationaal Consortium Zon op Water, een samenwerkingsverband tussen dertig partijen. Het consortium onderzoekt aan welke eisen drijvende zonnestroomsystemen moeten voldoen, zodat waterbeheerders weten wanneer ze een vergunning kunnen afgeven.

De test op het water van de Slufter gaat op 1 september van start. Als deze test succesvol blijkt, wordt er een grootschalig drijvend zonnestroomsysteem op de Slufter gerealiseerd. De Slufter biedt naar verwachting ruimte voor ongeveer 500.000 zonnepanelen. Hiermee kunnen circa 30.000 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien.

Samenwerking

Het Nationaal Consortium Zon op Water is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, SEAC, provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel, gemeente Rotterdam, kennisinstellingen ECN, TNO en KNMI, energiebedrijf Eneco, netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin, Stowa, zeven waterschappen, vier drinkwaterbedrijven, Texel4Trading, Wattco, Sunprojects en Sunfloat.

Bron & foto: Provincie Zuid-Holland