05-07-2012 12:13 | Door: Cato van Hees

De ingebruikname van het megalomane windpark van RWE AG, is in afwachting van aansluiting op het Duitse energienetwerk. Offshore windmolenprojecten worden dikwijls vertraagd of geannuleerd door aansluitingsproblemen op het net.

De productie van 48 windmolens gelegen op de Noordzee kan niet starten zonder de connectie aan het lokale Duitse energienetwerk. Het Duitse energiebedrijf RWE AG wacht af. Echter heeft het concern inmiddels €1 mrd in het windpark geïnvesteerd en vreest zij dat de lange wachtduur, hun toekomstige investeringen in hernieuwbare energie op het spel zal zetten.

Aansluiting windparken op zee

Wereldwijd hebben de ontwikkelaars van windmolenparken op zee last van vertragingen of annuleringen van projecten voor winstgevende hernieuwbare energiecentrales. De reden alom is de onmogelijke aansluiting op het energienet.

“Offshore wind is nog steeds in de beginfase in Duitsland en we zijn de snelheid nu al aan het verliezen, voordat we echt kunnen beginnen,” stelt de nieuwe directeur van RWE, Peter Terium, voormalig CEO bij Essent.

Duitse emissiegrenzen

RWE verloor gedurende de afgelopen vijf jaar ongeveer 60 procent van haar marktwaarde. In 2011 sloot RWE AG zes van haar negen kernreactoren als gevolg van de gestelde emissiegrenzen onder leiding van bondskanselier Angela Merkel. Terwijl de minder vervuilende gas gestookte generatoren nog niet financieel haalbaar zijn.

Groene investeringen

RWE AG is door de Duitse regelgeving gedwongen te investeren in duurzame energiebronnen. Het Duitse RWE AG is van plan het aandeel van hernieuwbare energiebronnen om elektriciteit op te wekken, voor 2020 te verdubbelen. Om geld vrij te maken voor deze investeringen, streeft RWE AG ernaar €7 mrd van de activa te verkopen tegen het einde van volgend jaar.

“De aansluiting van windmolenparken op zee is een groot probleem,” volgens Thomas Deser, portfolio manager bij Union Investment GmbH en verantwoordelijk voor €92 mln euro van het fonds belang in RWE AG. "RWE AG kan alternatieven opbrengen, zoals zonne-energie investeringen, of plannen uitstellen, maar zij kan niet volledig afzien van de investeringen in windmolenparken.”

In de tussentijd

Elektriciteitstransporteur TenneT heeft RWE AG verteld niet te weten wanneer het in staat zal zijn de koppeling van het Noordzee windpark te realiseren. De Duitse regering heeft deze week ingestemd met een kader om windparkontwikkelaars voor aansluitingsvertragingen te compenseren.

Bron: Bloomberg

Foto: Andreas Schalber