28-04-2014 12:23 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De hoeveelheid verbruikte steenkool in Nederland is de laatste 20 jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2012 verdween er 12,99 miljoen ton steenkool in vooral Nederlandse energiecentrales en metaalindustrie. In 1993 was dat met 13,15 miljoen ton net iets meer. Volgens Greenpeace komt deze trage vooruitgang vooral doordat steenkool erg goedkoop is. Het grootschalig gebruik van schaliegas in de Verenigde Staten drijft de prijs omlaag.

Een andere factor is dat de handel in emissierechten geen zoden aan de dijk zet. Bij de verbranding van kolen komt veel CO2 vrij, maar de lage prijs van CO2-rechten bestraft dat niet. Een ton uitgestoten CO2 kost minder dan vijf euro.

In februari weigerden twee energiebedrijven nog om hun CO2-uitstoot van hun kolencentrales af te vangen, omdat er teveel subsidie voor nodig zou zijn.

Huishoudens

Het totale elektriciteitsgebruik in Nederland is de afgelopen 20 jaar gestegen. Energie uit kolen heeft hierdoor wel een iets lager aandeel in het totale aanbod van energie. De stijging komt vooral door de toename van het aantal elektrische apparaten in Nederlandse huishoudens en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Deze verbruiken per persoon meer elektriciteit.

Nederland blijft voorlopig investeren in de fossiele brandstof. Drie nieuwe kolencentrales zijn in aanbouw, terwijl er vijf worden gesloten naar aanleiding van het Energieakkoord. Naar verwachting blijft het verbruik van steenkool de komende jaren gelijk.

Bron: Trouw | Foto: Marcel Oosterwijk via Flickr