29-04-2014 16:11 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Ingenieursbureau Grontmij inventariseert of restwarmte uit de Rotterdamse haven toegepast kan worden in het Westland.

Industriële processen in de haven produceren veel warmte, die ook elders gebruikt kan worden. Ingenieursbureau Grontmij en adviesbureau Investeren in Ruimte voeren een haalbaarheidsstudie uit om te bepalen of de warmte afkomstig uit de Rotterdamse haven gebruikt kan worden in de glastuinbouw in het Westland. Ook worden de financiële mogelijkheden onderzocht. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opdrachtgever van de studie.

Volgens een woordvoerder van Grontmij is het onderzoek bedoeld om te verkennen welke alternatieve energiesoorten het meest geschikt zijn voor de glastuinbouw, met havenwarmte in het bijzonder. De aanleg van een leiding voor warm water onder de Nieuwe Waterweg is hiervoor nodig.

Naast havenwarmte behoren volgens Grontmij ook aardwarmte en andere duurzame technieken tot de mogelijkheden. Het kabinet wil het gebruik van aardwarmte in de tuinbouwsector graag uitbreiden. Een slimme mix van energiebronnen zou de CO2-uitstoot in het Westland flink terug kunnen dringen.

Klimaatneutraal

De glastuinbouw gebruikt nu nog aardgas voor de verwarming van de kassen: goed voor jaarlijks zo’n vier miljoen kubieke meter gas. Daarnaast wordt het aardgas ook gebruikt om elektriciteit mee op te wekken, die de glastuinbouwers vervolgens verkopen.

In de stad wordt al steeds vaker gebruik gemaakt van industriële restwarmte. Een voorbeeld hiervan is het project De Nieuwe Warmteweg , dat bestaat uit een 26 kilometer lange leiding die warm water moet gaan leveren aan 50.000 woningen in Rotterdam.

Bron: Grontmij | Foto: mrhayata via Flickr