22-09-2017 12:31 | Door: Hidde Middelweerd

Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta zetten samen in op een bijzondere manier van duurzame energieopwekking. Er wordt onder andere geld gestoken in de ontwikkeling van zogeheten energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen. Dit houdt in dat er tijdens het zuiveringsproces ook duurzame elektriciteit opgewekt wordt.

Dat meldt de provincie in een persbericht.

Duurzame energie

De duurzame energie die wordt opgewekt door de energiefabrieken wordt deels ingezet voor het zuiveringsproces. De resterende elektriciteit wordt terug geleverd aan het net.

Ook worden er op het terrein van de waterschappen meerdere hectares beschikbaar gesteld voor zonnepanelen.

Overijssel

De provincie Overijssel wil in 2023 20 procent van zijn energievraag duurzaam opwekken. Deze investering moet daaraan bijdragen. Ook voor de waterschappen is de samenwerking een belangrijke stap. In 2020 moet 40 procent van hun energieverbruik namelijk zelf opgewekt worden. Op de lange termijn willen de waterschappen volledig energieneutraal opereren.

Bron: Provincie Overijssel | Foto: Shutterstock.com