06-10-2017 17:57 | Door: Hidde Middelweerd

Het nieuwe kabinet zet in op een klimaatwet én een nieuw energieakkoord. Het kabinet laat daarmee zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Ook komt er waarschijnlijk een minister voor klimaat, met als taak om het nieuwe energieakkoord vorm te geven.

Bronnen rond de formatie van het nieuwe kabinet bevestigen de duurzaamheidsambities, stelt Trouw.

Klimaatwet

De doelstellingen die in de klimaatwet komen te staan, worden juridisch afrekenbaar. Ook komen er enkele concrete maatregelen in te staan. Zo komt er geld beschikbaar voor woningcorporaties om huurpanden beter te isoleren en wordt er een kilometerheffing voor vrachtverkeer ingevoerd.

Het is niet bekend hoe groot de CO2-reductie is die het nieuwe kabinet voor ogen heeft. Wel is de reductie van 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990, die vorig jaar werd voorgesteld door PvdA en GroenLinks, volgens de nieuwe coalitie te ambitieus.

Energieakkoord

Het huidige energieakkoord loopt af in 2023. Trouw stelt dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt voor de sectoren mobiliteit, landbouw en vastgoed. Om het nieuwe energieakkoord vorm te geven, wordt er naar alle waarschijnlijkheid een minister voor klimaat aangesteld.

Naar verwachting wordt het definitieve regeerakkoord aanstaande dinsdag aan de pers gepresenteerd.

Bron: Trouw | Afbeelding: Shutterstock.com