17-10-2017 09:47 | Door: Joyce de Thouars

Het energiecluster van Ekwadraat en energieleverancier Greenchoice gaan zich de komende jaren nog meer richten op de milieukwaliteit van energieproductie uit biomassa, als onderdeel van een contractverlening tussen beide partijen.

Ekwadraat gaat een jaarlijkse rapportage maken waarmee inzichtelijker wordt welke biomassa exact door de producenten wordt ingezet. Daarbij ontwikkelt de instantie een methodiek waarmee per soort biomassa de CO2-waarde kan worden vastgesteld.

“Hiermee kan Greenchoice sturen op de inzet van het type biomassa met de beste CO2-waarde om zo het grootste milieuvoordeel te realiseren,” stelt Greenchoice in een persbericht.

Biogasinstallaties

Ook gaan de partijen samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe flexibiliteitsproducten voor biovergisters, zoals bijvoorbeeld BioFlex, waarbij biogasinstallaties worden ingezet om het elektriciteitsnet te stabiliseren op momenten van piekvraag en -aanbod.

Het contract voor de levering van groene stroom door Ekwadraat aan Greenchoice is verlengd tot en met 2020. Het energiecluster van Ekwadraat bestaat uit 32 producenten met biomassa installaties die Greenchoice jaarlijks ongeveer 190.000 megawattuur groene stroom leveren. 

Lees ook:

Greenchoice zet biogas in voor stabilisering elektriciteitsnet

 

Bron: Greenchoice | Foto: Shutterstock.com